Kort informasjon om Refleksologi

Her er en film om teorigrunnlaget i Refleksologien

Refleksologi har sitt utspring i gamle tradisjoner hvor berøring av punkter er brukt i behandlingen. Denne praksisen er senere systematisert, videreutviklet, og er i dag en egen behandlingsform - Refleksologi

Refleksologen har hele kroppen som behandlingsobjekt og behandler punkter satt i system avhengig av problemets art.

Refleksologen bruker for det meste egne hender og punktstav som behandlingsverktøy.

Behandlingen retter seg ikke kun mot å fjerne symptomene, men søker også å finne årsaken til problemet.
Refleksologisk behandling kan benyttes ved skader, sykdom og hverdagsplager.

Mer info, gå inn på refleksologforeningen.no